Wie stelt veiligheidscoordinator aan?

Wie stelt veiligheidscoördinator aan?

De bouwheer stelt de veiligheidscoördinator aan, zelfs wanneer het om een privépersoon gaat. Hij of zij is verantwoordelijk voor het organiseren en het uitvoeren van de coördinatie. De architect moet de bouwheer hierover adviseren en mag zijn of haar opdracht niet voortzetten wanneer er geen veiligheidscoördinator is.

Wat is een Coordinatiedagboek?

Het coördinatiedagboek is het document of het geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden. Het vermeldt de gegevens en bemerkingen betreffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats.

Wat is veiligheidscoördinatie?

Bij de veiligheidscoördinatie ontwerp worden preventiemaatregelen opgesteld die bij het oprichten van het bouwwerk maar ook tijdens het gebruik van het gebouw de risico’s beperken. Hiervoor stelt de veiligheidscoördinator o.a. het veiligheids- en gezondheidsplan op waarbij een risico-evaluatie in is opgenomen.

Wat is een mobiele werkplaats?

Het begrip tijdelijke of mobiele bouwplaats wordt omschreven als elke bouwplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken worden uitgevoerd, waarvan de lijst is vastgesteld door de koning.

Wat dient er in een post interventie dossier te zitten?

Het PID bevat op zijn minst:

  • plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit.)
  • aanduidingen van (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie.)
  • een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen.

Wat is de taak van een veiligheidscoordinator?

De veiligheidscoördinator ontwerp onderzoekt alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een algemeen veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden.

Wat is de rol van de veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator bestudeert de plannen, stelt vast waar de risico’s zijn en noteert die in een werf – specifiek veiligheids- en gezondheidsplan (VGM) zodat de aannemers daar rekening mee kunnen houden in hun offerte.

Wat is een mobiele werf?

Wie stelt veiligheidscoördinator aan? De bouwheer stelt de veiligheidscoördinator aan, zelfs wanneer het om een privépersoon gaat. Hij of zij is verantwoordelijk voor het organiseren en het uitvoeren van de coördinatie. De architect moet de bouwheer hierover adviseren en mag zijn of haar opdracht niet voortzetten wanneer er geen veiligheidscoördinator is. Wat is een Coordinatiedagboek?…