Wie is verantwoordelijk voor gevolgschade?

Wie is verantwoordelijk voor gevolgschade?

Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag is de verkoper of fabrikant aansprakelijk voor de zogenaamde gevolgschade.

Wat is gevolgschade?

Gevolgschade is schade die indirect voorkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis. Bijvoorbeeld de schade die is ontstaan door het bluswater bij een brand. De brand heeft deze schade niet rechtstreeks veroorzaakt maar de waterschade is wel een gevolg van de brand.

Is gevolgschade verzekerd?

Gevolgschade – wanneer dekt de verzekering? Het is afhankelijk van uw opstalverzekering of de gevolgschade wordt gedekt door de verzekering. Een opstalverzekering dekt meestal wel de ontstane gevolgschade door lekkage van de cv-ketel of waterleidingen.

Wat is gevolgschade lekkage?

Kortom: gevolgschade kan ontstaan door diverse type lekkages en je herkent het voornamelijk aan vochtplekken en schimmels op muren, vloeren of plafonds, afbrokkelend beton, aangetast behang, houtrot in houten constructies en gebarsten tegels. Maar ook aan een oplopende waterfactuur.

Wie kan aansprakelijk stellen?

Particulieren en bedrijven kunnen elkaar aansprakelijk stellen. Daarmee houdt de aansprakelijkstellende partij de tegenpartij verantwoordelijk voor de geleden schade. De tegenpartij zal de kosten dan moeten vergoeden.

Wie betaalt gevolgschade?

In beginsel gaat men er vanuit dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt. Wanneer je bijvoorbeeld schade lijdt aan eigen bezittingen, dan wordt je geacht zelf de rekening te betalen en voor eventuele reparatie of vervanging te zorgen.

Wat is vertragingsschade?

De schade die een schuldeiser lijdt door de vertraging in de nakoming van de. » Meer over overeenkomst overeenkomst.

Wat is Transactieschade?

overeenkomstenrecht: schade die opkomt doordat de afgeleverde zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten. …

Is waterlekkage verzekerd?

Schade door lekkage wordt gedekt door de opstalverzekering als het veroorzaakt is door één van onderstaande zaken: Door lekkage van de centrale verwarming, waterleidingen of hierop aangesloten installaties. Door lekkage als gevolg van het kapot vriezen van cv- of waterleidingsbuizen.

Is lekkage door stuifsneeuw verzekerd?

Lekkage in huis De meest gemelde schade door winterweer aan huizen is lekkage. Hier kom je vaak pas achter als het weer gaat dooien. Of als er stuifsneeuw onder je dakpannen is gekomen en nu weer smelt. Met een opstalverzekering ben je gelukkig verzekerd voor de waterschade die zo aan je huis ontstaat.

Wat wordt vergoed bij lekkage?

De kosten om de lekkage van de lekke leiding op te sporen en om de lekke leiding te repareren zijn verzekerd als het uitstromende water, stoom of olie de woning beschadigt. Wij vergoeden dan de volgende kosten: Het herstellen van toestellen en sanitair waaraan schade is ontstaan en die op de leiding zijn aangesloten.

Wat is gedekt bij lekkage?

Schade als gevolg van een lekkage wordt gedekt onder de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Ook schade die ontstaat tijdens bouwwerkzaamheden wordt vaak niet gedekt, maar is mogelijk wel te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van het bouw- of klusbedrijf.

Wie is verantwoordelijk voor gevolgschade? Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag is de verkoper of fabrikant aansprakelijk voor de zogenaamde gevolgschade. Wat is gevolgschade? Gevolgschade is schade die indirect voorkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis. Bijvoorbeeld de schade die is ontstaan door het bluswater bij een brand. De brand heeft deze schade niet rechtstreeks veroorzaakt…