Wat is een WGA hiaat verzekering?

Wat is een WGA hiaat verzekering?

De WGA-hiaatverzekering, ook wel WGA-gatverzekering of WGA-aanvullingsverzekering genoemd, is een verzekering die u kunt afsluiten voor medewerkers om hun inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken.

Wat is een WIA hiaat verzekering?

Als je medewerker 2 jaar ziek is, arbeidsongeschikt en de verplichte loondoorbetaling van de werkgever stopt, dan valt je medewerker onder de WIA. En krijgt hij een WGA-uitkering, IVA-uitkering of geen uitkering. Het financiële verschil tussen uitkering en laatstverdiende loon heet WIA-gat of WIA-hiaat.

Waarom WGA hiaat verzekering?

Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw werknemers een aanvullende uitkering. Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Het is voor werknemers bijna onmogelijk zich individueel te verzekeren tegen deze financiële gevolgen.

Wat is WGA hiaat aanvullend?

Een WGA Hiaat verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 58.311,- (1 januari 2021). Met deze verzekering bescherm je werknemers voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Een WGA Hiaat verzekering is daarom een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.

Wat kost een WIA hiaat verzekering?

Kosten ziektekostenpremies werknemer in de horeca

Werknemer met een salaris van € 20.000,-
Kosten voor ZW-flex 0,55%
Kosten voor (verplichte) arbodienstverlening € 121,-
Kosten voor het financieren van de WIA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar (WAO/WIA-basispremie 2017) 6,38%

Wie betaalt WGA-hiaatverzekering?

Uw verzekeraar betaalt de werknemer een aanvulling op de WGA-vervolguitkering. De WGA- vervolguitkering is een percentage van het minimumloon. De aanvulling is een percentage van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij ziek werd. Daarvoor geldt wel het sv-loon als maximumbedrag.

Is WGA hiaat verzekering verplicht?

Toch krijgt iemand die langdurig arbeidsongeschikt is onvermijdelijk te maken met een inkomensterugval. Als werkgever kunt u de hoogte van die terugval beperken met een WGA-gatverzekering (ook bekend als WGA-hiaatverzekering). Deze verzekering is niet verplicht, maar mag van een goed werkgever wel verwacht worden.

Heb ik een WGA hiaat verzekering?

Ben je twee jaar (104 weken) ziek en kun je hierdoor niet of maar gedeeltelijk werken? Dan heb je mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels je oude inkomen, maar is wel lager dan je oorspronkelijke salaris.

Wie betaalt WGA hiaat verzekering?

Uw verzekeraar betaalt de werknemer een aanvulling op de WGA-vervolguitkering. De WGA- vervolguitkering is een percentage van het minimumloon. De aanvulling is een percentage van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij ziek werd.

Wat kost een hiaat verzekering?

U betaalt zelf 70% van de premie voor deze verzekering en de Rabobank betaalt 30% van de premie. Het recht op de Anw-hiaatverzekering vervalt als u uw deelname aan het pensioenfonds vóór uw pensioendatum beëindigt.

Wat kost een WGA verzekering?

Kosten ziektekostenpremies werknemer in de horeca

Werknemer met een salaris van € 20.000,-
Kosten voor WGA-premiedifferentiatie (als werkgever geen WGA-eigenrisicodrager is) 0,73%
Kosten voor WGA-hiaatverzekering uitgebreid (voorbeeldpremie) 0,25%
Kosten voor WIA-excedentverzekering tot 80% (voorbeeldpremie) 0,60%

Is een WIA verzekering verplicht?

WIA-verzekering is niet wettelijk verplicht Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een WIA-verzekering (AOV voor uw Personeel) aanbiedt. Volgens de wet hoeft dit niet. Maar sommige cao’s verplichten u om deze af te sluiten.

Een WGA Hiaat verzekering biedt een werkgever deze mogelijkheid. Met deze verzekering worden werknemers ondersteund bij het re-integreren en tegelijkertijd beschermd voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Een WGA Hiaat is daarom een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Voordelen voor jou als werkgever:

Wat is een WGA hiaat?

Met deze verzekering worden werknemers ondersteund bij het re-integreren en tegelijkertijd beschermd voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Een WGA Hiaat is daarom een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Voordelen voor jou als werkgever: Zekerheid door een vast premiepercentage voor drie jaar.

Wat is een hiaat verzekering?

De WGA Hiaat verzekering 1 Draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van jouw bedrijf én het financieel welzijn van jouw medewerkers. 2 Geeft invulling aan goed werkgeverschap en biedt daarmee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. 3 Beschermt inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid van werknemers met een salaris tot €57.232 (per 1 januari 2020).

Wat is de WIA verzekering?

De WIA bestaat uit twee regelingen: Een WGA Hiaat verzekering vult de WGA-uitkering aan tot € 57.232. Hiermee bescherm je de werknemer voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Als werkgever ben je continu bezig om de continuïteit van jouw bedrijf te borgen.

Wat is een WGA hiaat verzekering? De WGA-hiaatverzekering, ook wel WGA-gatverzekering of WGA-aanvullingsverzekering genoemd, is een verzekering die u kunt afsluiten voor medewerkers om hun inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken. Wat is een WIA hiaat verzekering? Als je medewerker 2 jaar ziek is, arbeidsongeschikt en de verplichte loondoorbetaling van de werkgever stopt,…