Wat is een positief getuigschrift?

Wat is een positief getuigschrift?

In een positief getuigschrift geef je aan waarom de betreffende medewerker de werkzaamheden goed/ naar tevredenheid heeft uitgevoerd. In een neutraal getuigschrift geef je alleen algemene informatie over de functie en de periode dat de medewerker bij je heeft gewerkt.

Wat is een getuigschrift bij ontslag?

Na het einde van jouw dienstverband is de werkgever verplicht je een getuigschrift mee te geven. Hierbij maakt het niet uit of je ontslag krijgt of ontslag neemt. In zo’n getuigschrift verklaart de werkgever wanneer je in dienst bent geweest, hoeveel uren je werkte en wat je functie precies was.

Welke zaken mogen worden opgenomen in het getuigschrift?

De wet stelt dat er twee zaken altijd in het getuigschrift moeten worden opgenomen: De aard van de arbeid (bijvoorbeeld ‘het aansturen van de afdeling verkoop’) en de arbeidsduur per dag of per week (’36 uur per week’). De begindatum en einddatum van het dienstverband (‘van 1 februari 2004 tot en met 31 maart 2015’).

Wat is een neutraal getuigschrift?

Een neutraal getuigschrift is een getuigschrift waar enkel het broodnodige in staat, dus enkel de punten die onder vraag 3 naar boven kwamen. Het heet zo, omdat er enkel opgave wordt gedaan van objectieve factoren en niet van jouw prestaties of de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Wat is een ander woord voor getuigschrift?

getuigschrift (zn): akte, attest, certificaat, diploma, getuigenis, referentie, testimonium.

Wat is een geredigeerd getuigschrift?

Een positief geredigeerd getuigschrift is een getuigschrift dat wat uitgebreider is dan een standaard getuigschrift. Het is zo dat een getuigschrift volgens de wet slechts enkele zaken hoeft te vermelden. Er hoeft niet in te worden vermeld of de werknemer en positieve indruk achterlaat op de onderneming, bijvoorbeeld.

Wat mag er in een getuigschrift?

Wat moet er in een getuigschrift komen te staan?

  • De aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week.
  • De begin- en einddatum van het dienstverband.
  • Een opgave van de manier waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  • Een opgave van de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Wat mag niet in een getuigschrift staan?

De werkgever mag niet in het getuigschrift opnemen, tenzij de werknemer daarom verzoekt: de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht; de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd; als de werkgever zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden van de opzegging.

Wat is een positief getuigschrift? In een positief getuigschrift geef je aan waarom de betreffende medewerker de werkzaamheden goed/ naar tevredenheid heeft uitgevoerd. In een neutraal getuigschrift geef je alleen algemene informatie over de functie en de periode dat de medewerker bij je heeft gewerkt. Wat is een getuigschrift bij ontslag? Na het einde van…