Wat is een geometrisch?

Wat is een geometrisch?

Geometrisch is een 2-dim; meetkundige vorm (1) zoals een rechthoek, cirkel, driehoek; ook wanneer een niet meetkundige vorm sterk vereenvoudigd is en er meetkundige figuren in te herkennen zijn, spreek je van geometrisch.

Wat is een geometrisch kunstwerk?

Geometrische abstractie is abstracte kunst met geometrische vormen. Een geometrische vorm is een meetkundige vorm, zoals een rechthoek, vierkant of driehoek. Een gesloten vorm is een dichte vorm zonder gaten of openingen. Het is het tegenovergestelde van een open vorm, een lijn.

Wat is een abstract kunstwerk?

Abstracte schilderkunst duidt een voorstellingswijze aan die afziet van elke relatie tot de visueel waarneembare werkelijkheid. In abstracte schilderkunst maakt een kunstenaar slechts gebruik van beeldelementen als kleur, vorm, lijn, ritme, toonwaarde en dergelijke.

Wat is concrete schilderkunst?

Concrete kunst is een aanduiding die in 1930 geïntroduceerd werd door Theo van Doesburg voor abstracte kunst die universeel duidelijk moest zijn en het product moest zijn van de bewuste, rationele geest van een kunstenaar. In de praktijk is concrete kunst synoniem geworden voor abstract geometrische kunst.

Wat betekent geometrie in het Nederlands?

geometria, van Gr. geoometria = landmeetkunst, meetkunst] meetkunde, wetenschap van de eigenschappen en betrekkingen van lijnen, vlakken en lichamen in de ruimte.

Wat is een organische vorm?

vorm die doet denken aan dingen uit de natuur, zoals keien of planten.

Wat betekent Vormcontrasten?

Vormcontrast is (beeldend): een tegenstelling met vorm (1); kan binnen de vormgeving van een en hetzelfde beeld (2) voorkomen, bijv. hol en bol, hoekig en rond.

Waarom is iets abstract?

Abstracte kunst is kunst die de overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid vermijdt. Een abstract kunstenaar geeft niet de realiteit weer, maar werkt in vormen, lijnen en kleuren. Of hij probeert met speciale materialen zijn emoties uit te drukken.

Wat is constructieve kunst?

De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde.

Wat is rationele kunst?

Het rationalisme is een architectuurstroming uit het begin van de 20e eeuw. Zij gaat uit van het principe dat alle architecturale problemen rationeel zijn op te lossen. Het stond hiermee in tegenstelling tot de gevoelsmatige aanpak bij stijlen als expressionisme en jugendstil.

Wat is een geometrisch? Geometrisch is een 2-dim; meetkundige vorm (1) zoals een rechthoek, cirkel, driehoek; ook wanneer een niet meetkundige vorm sterk vereenvoudigd is en er meetkundige figuren in te herkennen zijn, spreek je van geometrisch. Wat is een geometrisch kunstwerk? Geometrische abstractie is abstracte kunst met geometrische vormen. Een geometrische vorm is een…