Hva er det offisielle spraket i Sverige?

Hva er det offisielle språket i Sverige?

Swedish
Sweden/Official languages

Hvilket land har engelsk som offisielt språk?

Engelsk er morsmål og hovedspråk for omkring 350 millioner mennesker i Storbritannia, Irland, USA, Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika.

Hvor mange i verden har engelsk som morsmål?

Engelsk
English
Brukt i Storbritannia USA Canada Australia Irland New Zealand og ca. 99 andre land, inkl. Guyana, Trinidad og Tobago, Barbados, Jamaica, Belize og Sør-Afrika
Antall brukere Som førstespråk: 402 millioner Som andrespråk: 350–1000 millioner
Lingvistisk klassifikasjon Indoeuropeisk Germansk Vestgermansk Engelsk

Hvor snakker man svensk?

Utbredelse. Svensk er offisielt språk i Sverige og Finland. I Finland er svensk mest brukt langs kysten mot Sverige.

Hva vil det si at et språk er offisielt?

Offisielle språk er språk i et land som etter lover og forskrifter skal brukes i offisiell korrespondanse og dokumentasjon. Om et land har flere offisielle språk kan det også være regler for hvilke språk som kan, skal eller bør brukes i ulike sammenhenger. Halvparten av alle verdens land har offisielle språk.

Hva er det offisielle språket i Norge?

Norsk
Norway/Official languages

Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig forståelig med dansk og svensk. Det finnes to skriftspråksvarianter av norsk: bokmål og nynorsk.

Hvilket land har flest offisielle språk?

Landet med flest språk er Zimbabwe, med 16 offisielle språk.

Hva slags språk snakker de i England?

Engelsk
England/Official languages
Det dominerende språk i Storbritannia er engelsk, som er et vestgermansk språk. Den eldste formen av et eget engelsk språk kalles gammelengelsk, deretter fulgte mellomengelsk og så dagens moderne engelsk. Det er betydelige dialektforskjeller innen det engelske språket.

Hvor mange snakker engelsk i verden 2020?

Engelsk er verdens mest utbredte språk. Det er hele 1348 millioner mennesker som kan språket. Antallet mennesker som har engelsk som morsmål, er derimot bare 379 millioner.

Hvordan og hvorfor ble engelsk et verdensspråk?

Men tidlig på 1600-tallet begynte England å interessere seg for handel og kolonisering, og i takt med at engelskmenn emigrerte og etablerte kolonier under fjerne himmelstrøk, ble også språket de snakket, spredd over store deler av verden.

Hvor mange dialekter er det i Sverige?

Samtlige lydfiler tilhører SweDia, et svensk dialektforskningsprosjekt som har lagt opp innspillinger av til sammen 100 ulike dialekter med fire ulike brukere for hvert sted; eldre kvinne, eldre mann, yngre kvinne og yngre mann.

Hvorfor snakker de svensk i Sverige?

Nordens største språk. Med rundt ti millioner mennesker som snakker svensk, er svensk det største språket i Norden. Det språket som ofte kalles rikssvensk, bygger på den dialekten som ble snakket i Midt-Sverige på 1800-tallet. Denne dialekten har spredt seg over landet, selv om de lokale dialektene lever videre.

Hva er det offisielle språket i Sverige? Swedish Sweden/Official languages Hvilket land har engelsk som offisielt språk? Engelsk er morsmål og hovedspråk for omkring 350 millioner mennesker i Storbritannia, Irland, USA, Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika. Hvor mange i verden har engelsk som morsmål? Engelsk English Brukt i Storbritannia USA Canada Australia Irland New…