Wat betekent het eerste gebod?

Wat betekent het eerste gebod?

Men hanteert de volgende indeling: Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.

Wat zijn de 10 geboden van het christendom?

Tekst van de Tien Geboden

  • U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  • U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.
  • U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
  • Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
  • Eert uw vader en uw moeder.
  • U zult niet doodslaan.
  • U zult niet echtbreken.

Wat zegt de Bijbel over drank en drugs?

In de bijbel staat geen letterlijke tekst over drugs, maar er is wel een alinea die duidelijk maakt dat christenen ze niet moeten gebruiken: Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie …

Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles?

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf – voor mij als christen is dit motto het belangrijkste principe. Het is eigenlijk de basis voor alles. Bij alles wat we doen, dienen we dit in gedachten houden. De tien geboden, de hele wet, hangt hieraan vast.

Wat is het verschil tussen geboden en verboden?

Een gebod is een bevel van een hoge autoriteit of een leefregel. Als het gebod een bepaalde handeling verbiedt, dan wordt gesproken van een verbod.

Wat zegt de Bijbel over diefstal?

Diefstal is volgens de Bijbel een zonde. Ook volgens de Nederlandse wetgeving is stelen strafbaar. Het handboek DSM-4 van de psychiatrie spreekt van een aandoening die behandeld moet worden. Volgens de Bijbel is stelen aanleiding tot steeds meer negatief gedrag.

Wat zijn de wetten van God?

Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10. maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.

Wat staat er in de Bijbel over wiet?

De Bijbel zegt niets over blowen, maar wel over dronkenschap. Het effect van cannabis is daar volgens Piper mee te vergelijken. ‘Laat je niet verleiden door de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de beker’, citeerde hij uit het boek Spreuken.

Wat staat er in de Bijbel over roken?

“Dat ligt iets genuanceerder; in de Bijbel wordt niet gerookt. Er staat wél dat Jezus Christus de mensen bevrijdt van gevangenschap. Verslaving aan een sigaret kun je ook zien als gevangenschap. Als je je geest voedt met Jezus Christus, heb je de sigaret niet meer nodig.

Heb je naaste lief als jezelf uitleg?

Hoe dan ook, het antwoord is hetzelfde: heb God lief, zo hard als je kan, en heb je naaste lief zoals jezelf. Dit is Jezus’ samenvatting van de 10 geboden, en meestal zegt men dat de eerste vijf geboden overeenkomen met het God-gedeelte, en de tweede 5 met het naaste-gedeelte. Je kunt het nazoeken in Ex. 20 of Deut.

Heb God lief?

Door Zijn grote liefde doet God ook het goede voor mensen die niet van Hem houden. Maar wanneer mensen van Hem houden, zal Hij ze nog meer liefde geven! Wanneer we moe worden van het dagelijks leven en het liefhebben, herinnert God ons eraan dat Hij met een eeuwigdurende liefde van ons houdt.

Wat betekent het eerste gebod? Men hanteert de volgende indeling: Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. Wat zijn de 10 geboden van het…